نمایش 1–50 از 124 نتیجه

ساعت کاور مدل CO99.10 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی زنانه کاور مدل Co99.10 رقصی از ظرافت و درخشش ساعت مچی زنانه کاور مدل Co99.10، تجسمی از ظرافت،

ساعت کاور مدل CO99.08 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی زنانه کاور مدل Co99.08 رقصی از ظرافت و نگین‌های درخشان ساعت کاور زنانه مدل Co99.08، تجسمی از ظرافت، درخشش

ساعت کاور مدل CO198.02 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO198.02: رقصی از ظرافت، تناسب و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO198.02، تجسمی

ساعت کاور مدل CO196.07 گالری ساعت زمردیان

21,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO196.07: رقصی از ظرافت، درخشش و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO196.07، تجسمی

ساعت کاور مدل CO196.06 گالری ساعت زمردیان

21,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO196.06: رقصی از ظرافت، رنگ و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO196.06، تجسمی

ساعت کاور مدل CO196.05 گالری ساعت زمردیان

21,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO196.05: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO196.05، تجسمی

ساعت کاور مدل CO178.04 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO178.04: رقصی از ظرافت، نگین و درخشش در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO178.04، تجسمی

ساعت کاور مدل CO178.03 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO178.03: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO178.03، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO178.02 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO178.02: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO178.02، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO174.07 گالری ساعت زمردیان

18,150,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO174.07: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت کاور مدل CO174.07، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO174.06 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO174.06: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت کاور مدل CO174.06، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO174.05 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO174.05: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO174.05، تجسمی

ساعت کاور مدل CO169.07 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO169.07: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO169.07، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO169.06 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO169.06: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO169.06، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO169.05 گالری ساعت زمردیان

17,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO169.05: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO169.05، تجسمی

ساعت کاور مدل CO167.06 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO167.06: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO167.06، تجسمی

ساعت کاور مدل CO166.ST2LBR/SW گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO166.ST2LBR/SW: رقصی از ظرافت، تناسب و درخشش در گذر زمان ساعت کاور مدل CO166.ST2LBR/SW، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO166.BPL1LBK/SW گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO166.BPL1LBK/SW: رقصی از ظرافت، تناسب و رمز و راز در گذر زمان ساعت کاور مدل CO166.BPL1LBK/SW،

ساعت کاور مدل CO166.05 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO166.05: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO166.05، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO158.11 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO158.11: رقصی از ظرافت، تناسب و رمز و راز در گذر زمان ساعت کاور مدل CO158.11،

ساعت کاور مدل CO158.10 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO158.10: رقصی از ظرافت، تناسب و راز و رمز در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل

ساعت کاور مدل CO158.09 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO158.09: رقصی از ظرافت، تناسب و درخشش در گذر زمان ساعت کاور مدل CO158.09، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO158.08 گالری ساعت زمردیان

17,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO158.08: رقصی از ظرافت، تناسب و نگین در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO158.08، تجسمی

ساعت کاور مدل CO158.04 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO158.04: رقصی از ظرافت، تناسب و رمز و راز در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل

ساعت کاور مدل CO151.ST2LWH/SW گالری ساعت زمردیان

21,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO151.ST2LWH/SW: رقصی از ظرافت، تناسب و نگین در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO151.ST2LWH/SW، تجسمی

ساعت کاور مدل CO147.06 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO147.06: رقصی از ظرافت، تناسب و درخشش در گذر زمان ساعت کاور مدل CO147.06، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO143.03 گالری ساعت زمردیان

16,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO143.03، درخششی از ظرافت و اصالت جذابیت کلاسیک، در هم آمیخته با کیفیت سوئیسی به دنبال

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-287BG5B4 گالری ساعت زمردیان

57,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-287BG5B4: رقص ظرافت و نوآوری بر مچ دست شما ساعت مردانه Frederique Constant Horological Smartwatch Vitality

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-286LNS3B4 گالری ساعت زمردیان

45,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-286LNS3B4: رقصی از ظرافت و اصالت ساعت مچی، فراتر از یک وسیله برای نشان دادن زمان،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-286LGS3B4 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت هوشمند زنانه فردریک کنستانت مدل FC-286LGS3B4: رقصی از ظرافت، اصالت و سلامتی ساعت زنانه هوشمند فردریک کنستانت مدل FC-286LGS3B6،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-286BRGS3B6 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت هوشمند زنانه فردریک کنستانت مدل FC-286BRGS3B6: رقصی از ظرافت، هوشمندی و اصالت ساعت زنانه هوشمند فردریک کنستانت مدل FC-286BRGS3B6،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-235M1S6 گالری ساعت زمردیان

35,000,000 تومان
ساعت مچی زنانه فردریک کنستانت مدل FC-235M1S6 ظرافت در گذر زمان ساعت زنانه فردریک کنستانت مدل FC-235M1S6، با طراحی ظریف

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-235M1S4 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت مچی زنانه فردریک کنستانت مدل FC-235M1S4 نغمه‌ای از ظرافت و لطافت ساعت فردریک کنستانت زنانه مدل FC-235M1S4، با ترکیب

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-220MS3B4 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-220MS3B4 Classics ترنم ظرافت و کلاس ساعت فردریک کنستانت مدل FC-220MS3B4 Classics، با تلفیق هنرمندانه‌ی

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-220MB3B4 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-220MB3B4 Classics رقص نور و سایه ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-220MB3B4 Classics، با ترکیب

ساعت لوئیس ارارد مدل 68235PR01.BARC62 گالری ساعت زمردیان

38,000,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 68235PR01.BARC62: تجسمی از ظرافت و اصالت به دنبال یک ساعت مچی زنانه هستید که در

ساعت لوئیس ارارد مدل 68235PJ01.BAJC62 گالری ساعت زمردیان

38,000,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 68235PJ01.BAJC62، رقصی از ظرافت و پیچیدگی تجربه اصالت و هنر با لوئیس ارارد برند لوئیس

ساعت لوئیس ارارد مدل 64603PR36.BARS66 گالری ساعت زمردیان

56,500,000 تومان
لوئیس ارارد 64603PR36.BARS66، رقصی از ظرافت و نگین‌های درخشان ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 64603PR36.BARS66، تجسمی از ظرافت و نگین‌های

ساعت بند چرمی زنانه

ساعت‌ها نه تنها ابزاری برای نشان دادن زمان هستند، بلکه می‌توانند به عنوان اکسسوری‌های شیک و ظریف نیز عمل کنند. انواع ساعت‌ سوئیسی بند چرمی زنانه از جمله محبوب‌ترین و پرطرفدارترین نوع ساعت‌ها هستند که به دلیل تنوع در طرح، رنگ و جنس، می‌توانند با هر سلیقه و استایلی ست شوند.

در ادامه، به بررسی انواع ساعت‌ بند چرمی زنانه، نکات مهم در انتخاب این نوع ساعت، معرفی برندهای محبوب و ارائه راهنمایی برای خرید ساعت مچی بند چرمی زنانه می‌پردازیم.

خرید ساعت بند چرمی زنانه

انواع ساعت‌ زنانه بند چرمی در انواع مختلفی از سبک‌ها، رنگ‌ها و قیمت‌ها موجود هستند، بنابراین انتخاب و خرید ساعتی که مناسب سلیقه و بودجه شما باشد، آسان است. در اینجا چند نکته برای انتخاب ساعت بند چرمی زنانه آورده شده است:

  • سبک: اولین قدم این است که تصمیم بگیرید چه سبکی از ساعت را دوست دارید. آیا به دنبال ساعت کلاسیک و شیک هستید یا یک ساعت فشن و مد روز؟ ساعت‌های بند چرمی در طیف وسیعی از سبک‌ها، از ظریف و خاص گرفته تا اسپرت و جسورانه، موجود هستند.
  • رنگ: رنگ بند چرمی را نیز باید در نظر بگیرید. رنگ‌های محبوب عبارتند از قهوه‌ای، مشکی، سفید و خاکستری. رنگ بند چرمی را می‌توان با رنگ لباس، کیف و کفش خود ست کرد.
  • مواد: چرم در کیفیت‌ها و روکش‌های مختلف عرضه می‌شود. چرم‌های رایج عبارتند از چرم دانه‌دار، چرم صاف و چرم نوبوک. چرم دانه‌دار بادوام‌ترین نوع چرم است، در حالی که چرم صاف ظریف‌تر است. چرم نوبوک نرم و مخملی است، اما به دلیل ظرافت آن، به مراقبت بیشتری نیاز دارد.
  • قیمت: ساعت‌های بند چرمی در طیف وسیعی از قیمت‌ها، از ارزان تا گران‌قیمت، موجود هستند. بودجه خود را تعیین کنید و سپس به دنبال ساعتی باشید که در محدوده قیمتی شما باشد.

هنگام انتخاب ساعت مچی چه ساعت مردانه چه زنانه، مهم است که ساعتی را انتخاب کنید که به آن علاقه داشته باشید و با سبک شخصی شما مطابقت داشته باشد. همچنین باید ساعتی را انتخاب کنید که از مواد باکیفیت ساخته شده باشد و تا سال‌های آینده عمر کند. حال میخواهد یک ساعت بند چرمی باشد یا یک ساعت بند استیل زنانه.

قیمت ساعت بند چرمی زنانه

قیمت ساعت های بند چرمی زنانه از چند ده دلار تا چند هزار دلار متغیر است.

در اینجا چند عامل وجود دارد که می تواند بر قیمت ساعت مچی بند چرمی زنانه تأثیر بگذارد:

  • برند: برندهای معروف ساعت معمولاً قیمت بیشتری نسبت به برندهای کمتر شناخته شده دارند.
  • مواد: ساعت هایی که از مواد با کیفیت بالا مانند چرم پوست مار یا طلای سفید ساخته شده اند، گران تر از ساعت هایی هستند که از مواد ارزان تری مانند چرم گاوی یا فولاد ضد زنگ ساخته شده اند.
  • سبک: ساعت های با طراحی های پیچیده یا تزئینات اضافی معمولاً گران تر از ساعت های ساده تر هستند.
  • ویژگی ها: ساعت هایی که دارای ویژگی های اضافی مانند کرنوگراف، ضد آب بودن یا عقربه های شب نما هستند، معمولاً گران تر از ساعت هایی هستند که این ویژگی ها را ندارند.

هنگام انتخاب ساعت مچی بند چرمی زنانه، مهم است که بودجه و نیازهای خود را در نظر بگیرید. اگر به دنبال ساعتی مقرون به صرفه هستید، می توانید گزینه های زیادی در محدوده قیمتی پایین تر پیدا کنید. با این حال، اگر به دنبال ساعتی هستید که از مواد با کیفیت بالا ساخته شده باشد و سال ها عمر کند، باید انتظار داشته باشید که بیشتر هزینه کنید.

بهترین برند های ساعت بند چرمی زنانه

هنگام انتخاب ساعت برند بند چرمی زنانه، برندهای زیادی برای انتخاب وجود دارد. برخی از محبوب ترین و معتبرترین برندها عبارتند از:

فردریک کنستانت:

فردریک کنستانت در سال 1904 تأسیس شد و سابقه طولانی در تولید ساعت های لوکس دارد. این برند به خاطر ساعت های کلاسیک و پیچیده اش شناخته شده است که اغلب دارای ویژگی هایی مانند حرکت های مکانیکی و بدنه های طلا است. ساعت های بند چرمی زنانه Frederique Constant نیز از این قاعده مستثنی نیستند و طیف وسیعی از سبک ها را برای انتخاب ارائه می دهند.

لوئیس ارارد:

لوئیس ارارد در سال 1929 تأسیس شد و شهرت دارد. برای تولید ساعت های با کیفیت بالا با قیمتی مقرون به صرفه. این برند طیف وسیعی از ساعت ها را برای مردان و زنان ارائه می دهد، از جمله ساعت های بند چرمی زنانه که هم شیک و هم مقرون به صرفه هستند. ساعت های بند چرمی زنانه Louis Erard در طیف وسیعی از سبک ها موجود است، بنابراین می توانید ساعتی را پیدا کنید که با سلیقه و بودجه شما مطابقت داشته باشد.

کاور:

کاور در سال 1860 تأسیس شد و سابقه طولانی در تولید ساعت های لوکس دارد. این برند به خاطر ساعت های کلاسیک و پیچیده اش شناخته شده است که اغلب دارای ویژگی هایی مانند حرکت های مکانیکی و بدنه های طلا است. ساعت های بند چرمی زنانه کاور نیز از این قاعده مستثنی نیستند و طیف وسیعی از سبک ها را برای انتخاب ارائه می دهند.

آتلانتیک:

آتلانتیک در سال 1888 تأسیس شد و شهرت دارد. برای تولید ساعت های با کیفیت بالا با قیمتی مقرون به صرفه. این برند طیف وسیعی از ساعت های مردانه و زنانه را ارائه می دهد، از جمله ساعت های بند چرمی زنانه که هم شیک و هم مقرون به صرفه هستند. ساعت های بند چرمی زنانه آتلانتیک در طیف وسیعی از سبک ها موجود است، بنابراین می توانید ساعتی را پیدا کنید که با سلیقه و بودجه شما مطابقت داشته باشد.