نمایش 1–50 از 113 نتیجه

ساعت آتلانتیک مدل AC-92346.64.61R گالری ساعت زمردیان

15,750,000 تومان
آتلانتیک AC-92346.64.61R، رقصی از زمان و ظرافت در قاب مشکی ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-92346.64.61R، تجسمی از زمان و ظرافت

ساعت آتلانتیک مدل AC-92045.53.65 گالری ساعت زمردیان

13,750,000 تومان
آتلانتیک AC-92045.53.65، رقصی از زمان و ظرافت در قاب مستطیل مشکی ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-92045.53.65، تجسمی از زمان و

ساعت آتلانتیک مدل AC-92045.51.15 گالری ساعت زمردیان

13,750,000 تومان
آتلانتیک AC-92045.51.15، رقصی از زمان و ظرافت در قاب مستطیل سفید ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-92045.51.15، تجسمی از زمان و

ساعت آتلانتیک مدل AC-87471.49.65R گالری ساعت زمردیان

22,950,000 تومان
آتلانتیک AC-87471.49.65R، غول تسخیر زمان در اعماق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87471.49.65R، غولی از جنس زمان و قدرت است که

ساعت آتلانتیک مدل AC-87471.47.65R گالری ساعت زمردیان

21,850,000 تومان
آتلانتیک AC-87471.47.65R، رقصی از زمان و هیجان در اعماق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87471.47.65R، تجسمی از زمان و هیجان در

ساعت آتلانتیک مدل AC-87471.46.65S گالری ساعت زمردیان

22,950,000 تومان
آتلانتیک AC-87471.46.65S، غول کوچکی برای تسخیر زمان در اعماق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87471.46.65S، غول کوچکی از جنس زمان و

ساعت آتلانتیک مدل AC-87471.45.65G گالری ساعت زمردیان

22,950,000 تومان
آتلانتیک AC-87471.45.65G، رقصی از زمان و قدرت در اعماق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87471.45.65G، تجسمی از زمان و قدرت در

ساعت آتلانتیک مدل AC-87471.44.65RG گالری ساعت زمردیان

22,950,000 تومان
آتلانتیک AC-87471.44.65RG، طلسمی از زمان و قدرت در اعماق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87471.44.65RG، طلسمی از جنس زمان و قدرت

ساعت آتلانتیک مدل AC-87471.42.25R گالری ساعت زمردیان

21,850,000 تومان
آتلانتیک AC-87471.42.25R، ابهتی کلاسیک در اعماق زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87471.42.25R، تجسمی از ابهت و کلاسیک در اعماق زمان

ساعت آتلانتیک مدل AC-87471.41.65S گالری ساعت زمردیان

20,450,000 تومان
آتلانتیک AC-87471.41.65S، غول کوچکی برای تسخیر زمان در اعماق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87471.41.65S، غول کوچکی از جنس زمان و

ساعت آتلانتیک مدل AC-87464.47.65B گالری ساعت زمردیان

19,950,000 تومان
آتلانتیک AC-87464.47.65B، رقصی از زمان و قدرت در اعماق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87464.47.65B، تجسمی از رقص زمان و قدرت

ساعت آتلانتیک مدل AC-87362.41.21PU گالری ساعت زمردیان

17,750,000 تومان
آتلانتیک AC-87362.41.21PU، سفری در زمان در اعماق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-87362.41.21PU، سفری در زمان و اعماق است. این ساعت

ساعت آتلانتیک مدل AC-73465.43.61R گالری ساعت زمردیان

23,950,000 تومان
آتلانتیک AC-73465.43.61R، ابهتی کلاسیک در اعماق زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-73465.43.61R، تجسمی از ابهت کلاسیک در اعماق زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-73465.43.21R گالری ساعت زمردیان

23,950,000 تومان
آتلانتیک AC-73465.43.21R، رقصی از کلاسیک و ظرافت در اعماق زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-73465.43.21R، تجسمی از رقصی بی‌نظیر بین

ساعت آتلانتیک مدل AC-73460.41.81 گالری ساعت زمردیان

20,950,000 تومان
آتلانتیک AC-73460.41.81، کلاسیکی جاودانه در اعماق زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-73460.41.81، تجسمی از کلاسیکی جاودانه در اعماق زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-73460.41.61R گالری ساعت زمردیان

20,950,000 تومان
آتلانتیک AC-73460.41.61R، کلاسیکی مدرن در اعماق زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-73460.41.61R، تجسمی از کلاسیکی مدرن در اعماق زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-73365.43.21R گالری ساعت زمردیان

18,750,000 تومان
آتلانتیک AC-73365.43.21R، ظرافت کلاسیک در اعماق زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-73365.43.21R، تجسمی از ظرافت کلاسیک در اعماق زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-73365.41.21 گالری ساعت زمردیان

16,750,000 تومان
آتلانتیک AC-73365.41.21، سفری در اعماق زمان با ظرافتی کلاسیک ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-73365.41.21، تجسمی از سفری در اعماق زمان

ساعت آتلانتیک مدل AC-73360.41.61R گالری ساعت زمردیان

15,750,000 تومان
آتلانتیک AC-73360.41.61R، کلاسیکی مدرن در اعماق زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-73360.41.61R، تجسمی از کلاسیکی مدرن در اعماق زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-73360.41.51 گالری ساعت زمردیان

15,750,000 تومان
آتلانتیک AC-73360.41.51، ظرافتی کلاسیک در اعماق زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-73360.41.51، تجسمی از ظرافتی کلاسیک در اعماق زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-69555.43.41R گالری ساعت زمردیان

19,950,000 تومان
آتلانتیک AC-69555.43.41R، کلاسیکی مدرن در گذر زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-69555.43.41R، تجسمی از کلاسیکی مدرن در گذر زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-69555.43.21R گالری ساعت زمردیان

19,950,000 تومان
آتلانتیک AC-69555.43.21R، ظرافتی کلاسیک در گذر زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-69555.43.21R، تجسمی از ظرافتی کلاسیک در گذر زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-69550.44.51R گالری ساعت زمردیان

17,750,000 تومان
آتلانتیک AC-69550.44.51R، کلاسیکی مدرن در گذر زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-69550.44.51R، تجسمی از کلاسیکی مدرن در گذر زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-69550.43.41R گالری ساعت زمردیان

17,750,000 تومان
ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-69550.43.41R، تجسمی از کلاسیکی مدرن در گذر زمان است. این ساعت مردانه با استایل کلاسیک خود،

ساعت آتلانتیک مدل AC-69550.43.21R گالری ساعت زمردیان

17,750,000 تومان
آتلانتیک AC-69550.43.21R، ظرافتی کلاسیک در گذر زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-69550.43.21R، تجسمی از ظرافتی کلاسیک در گذر زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-68750.41.25R گالری ساعت زمردیان

36,750,000 تومان
آتلانتیک AC-68750.41.25R، کلاسیکی مدرن با قلبی از سنگ قیمتی ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-68750.41.25R، تجسمی از کلاسیکی مدرن با قلبی

ساعت آتلانتیک مدل AC-68750.41.25B گالری ساعت زمردیان

36,750,000 تومان
آتلانتیک AC-68750.41.25B، ظرافتی کلاسیک با قلبی از سنگ قیمتی ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-68750.41.25B، تجسمی از ظرافتی کلاسیک با قلبی

ساعت آتلانتیک مدل AC-68550.44.45R گالری ساعت زمردیان

22,950,000 تومان
آتلانتیک AC-68550.44.45R، کلاسیکی مدرن برای گذر زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-68550.44.45R، تجسمی از کلاسیکی مدرن در گذر زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-68450.41.62 گالری ساعت زمردیان

22,250,000 تومان
آتلانتیک AC-68450.41.62، کلاسیکی مدرن با قلبی دقیق ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-68450.41.62، تجسمی از کلاسیکی مدرن با قلبی دقیق است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-68450.41.22 گالری ساعت زمردیان

22,250,000 تومان
آتلانتیک AC-68450.41.22، کلاسیکی مدرن با قلبی دقیق و ظاهری شیک ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-68450.41.22، تجسمی از کلاسیکی مدرن با

ساعت آتلانتیک مدل AC-68352.41.22 گالری ساعت زمردیان

16,750,000 تومان
آتلانتیک AC-68352.41.22، ظرافت کلاسیک در گذر زمان ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-68352.41.22، تجسمی از ظرافت کلاسیک در گذر زمان است.

ساعت آتلانتیک مدل AC-67445.41.21 گالری ساعت زمردیان

19,950,000 تومان
آتلانتیک AC-67445.41.21، کلاسیکی مدرن با قلبی دقیق و ظاهری خاص ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-67445.41.21، تجسمی از کلاسیکی مدرن با

ساعت آتلانتیک مدل AC-67345.41.11 گالری ساعت زمردیان

13,950,000 تومان
آتلانتیک AC-67345.41.11، کلاسیکی ظریف و کاربردی ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-67345.41.11، تجسمی از کلاسیکی ظریف و کاربردی است. این ساعت

ساعت آتلانتیک مدل AC-66355.43.21R گالری ساعت زمردیان

21,850,000 تومان
آتلانتیک AC-66355.43.21R، کلاسیکی مدرن با قلبی دقیق و ظاهری لوکس ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-66355.43.21R، تجسمی از کلاسیکی مدرن با

ساعت آتلانتیک مدل AC-65456.44.21 گالری ساعت زمردیان

18,250,000 تومان
آتلانتیک AC-65456.44.21، کلاسیکی مدرن با قلبی دقیق و ظاهری خاص ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65456.44.21، تجسمی از کلاسیکی مدرن با

ساعت آتلانتیک مدل AC-65451.44.81 گالری ساعت زمردیان

16,750,000 تومان
آتلانتیک AC-65451.44.81، کلاسیکی مدرن با ظاهری شیک و کارایی بی‌نظیر ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65451.44.81، تجسمی از کلاسیکی مدرن با

ساعت آتلانتیک مدل AC-65451.44.61 گالری ساعت زمردیان

16,750,000 تومان
آتلانتیک AC-65451.44.61، کلاسیکی مدرن با ظاهری جسورانه و کارایی بی‌نظیر ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65451.44.61، تجسمی از کلاسیکی مدرن با

ساعت آتلانتیک مدل AC-65356.45.61 گالری ساعت زمردیان

16,450,000 تومان
آتلانتیک AC-65356.45.61، کلاسیکی مدرن با ظاهری شکیل و کارایی بی‌نظیر ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65356.45.61، تجسمی از کلاسیکی مدرن با

ساعت آتلانتیک مدل AC-65356.44.81 گالری ساعت زمردیان

16,450,000 تومان
آتلانتیک AC-65356.44.81، کلاسیکی مدرن با ظاهری گرم و صمیمی ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65356.44.81، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-65356.44.61 گالری ساعت زمردیان

16,450,000 تومان
آتلانتیک AC-65356.44.61، کلاسیکی مدرن با ظاهری جسورانه و قدرتمند ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65356.44.61، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-65356.44.21 گالری ساعت زمردیان

16,450,000 تومان
آتلانتیک AC-65356.44.21، کلاسیکی مدرن با ظاهری شکیل و شیک ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65356.44.21، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-65356.43.31 گالری ساعت زمردیان

16,450,000 تومان
آتلانتیک AC-65356.43.31، کلاسیکی مدرن با ظاهری لوکس و چشم‌نواز ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65356.43.31، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-65356.41.21 گالری ساعت زمردیان

14,650,000 تومان
آتلانتیک AC-65356.41.21، کلاسیکی مدرن با ظاهری ساده و شیک ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65356.41.21، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-65351.45.61 گالری ساعت زمردیان

15,750,000 تومان
آتلانتیک AC-65351.45.61، کلاسیکی مدرن با ظاهری جسورانه و لوکس ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65351.45.61، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-65351.45.21 گالری ساعت زمردیان

15,750,000 تومان
آتلانتیک AC-65351.45.21، کلاسیکی مدرن با ظاهری شکیل و اسپرت ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65351.45.21، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-65351.41.21 گالری ساعت زمردیان

13,450,000 تومان
آتلانتیک AC-65351.41.21، کلاسیکی مدرن با ظاهری ساده و شیک ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-65351.41.21، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-64751.44.21 گالری ساعت زمردیان

37,850,000 تومان
آتلانتیک AC-64751.44.21، کلاسیکی مدرن با ظاهری لوکس و چشم‌نواز ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-64751.44.21، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-64450.45.68 گالری ساعت زمردیان

20,950,000 تومان
آتلانتیک AC-64450.45.68، کلاسیکی مدرن با ظاهری جسورانه و اسپرت ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-64450.45.68، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-64355.41.28 گالری ساعت زمردیان

14,650,000 تومان
آتلانتیک AC-64355.41.28، کلاسیکی مدرن با ظاهری شکیل و چشم‌نواز ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-64355.41.28، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک مدل AC-64351.45.21 گالری ساعت زمردیان

20,750,000 تومان
آتلانتیک AC-64351.45.21، کلاسیکی مدرن با ظاهری لوکس و چشم‌نواز ساعت مچی آتلانتیک مدل AC-64351.45.21، تجسمی از کلاسیکی مدرن با ظاهری

ساعت آتلانتیک (ATLANTIC)

ساعت آتلانتیک ساخت کجاست؟ ساعت مچی آتلانتیک ATLANTIC یک برند ساعت سوئیسی است که در سال 1920 توسط فردی به نام هانس بوش (Hans Busch) در شهر شافهاوزن سوئیس تاسیس شد. برند ساعت آتلانتیک در ابتدا با تولید ساعت‌های جیبی آغاز به کار کرد و در سال 1930 اولین ساعت مچی خود را تولید کرد.

انواع ساعت‌ مچی آتلانتیک مردانه و زنانه از همان ابتدا به دلیل طراحی و کیفیت بالای خود مورد توجه قرار گرفتند. این ساعت‌ها از مواد اولیه با کیفیتی مانند استیل ضد زنگ، طلا و نقره ساخته می‌شوند و دارای موتورهای اتوماتیک یا کوارتز هستند.


جذاب ترین انتخاب ها برای خرید ساعت بند چرمی مردانه با بهترین قیمت

گالری ساعت زمردیان


راهنمای خرید ساعت آتلانتیک

برای انتخاب یک ساعت مچی اصل از نمایندگی ساعت آتلانتیک، باید به عوامل زیر توجه کنید:

1. نوع موتور: ساعت‌های آتلانتیک با موتورهای کوارتز یا اتوماتیک تولید می‌شوند. موتورهای کوارتز از دقت بیشتری برخوردار هستند و نیاز به تعویض باتری دارند. موتورهای اتوماتیک از قدرت ذخیره انرژی بیشتری برخوردار هستند و نیاز به تعویض باتری ندارند.

2. نوع طراحی: ساعت‌های آتلانتیک در طراحی‌های متنوعی تولید می‌شوند. این ساعت‌ها برای سلیقه‌های مختلف مناسب هستند. اگر به دنبال یک ساعت رسمی هستید، ساعت‌های کلاسیک آتلانتیک گزینه مناسبی هستند. اگر به دنبال یک ساعت اسپرت هستید، ساعت‌های ورزشی آتلانتیک گزینه مناسبی هستند.

برخی از ویژگی‌های ساعت‌های آتلانتیک عبارتند از:

  • گواهی COSC
  • موتورهای با دوام
  • طراحی متنوع
  • قیمت مناسب

زیرمجموعه های ساعت آتلانتیک

در ادامه به معرفی برخی از زیرمجموعه‌های برند ساعت آتلانتیک می‌پردازیم:

Atlantic Worldmaster

کالکشن Worldmaster شامل ساعت‌های کلاسیک و رسمی با طراحی‌های ساده و شیک است. ساعت‌های این کالکشن دارای موتورهای کوارتز یا اتوماتیک هستند و ضد آب تا عمق 50 متر هستند.

Atlantic Seastar

کالکشن Seastar شامل ساعت‌های اسپرت و غواصی با طراحی‌های جذاب و کاربردی است. ساعت‌های این کالکشن دارای موتورهای کوارتز یا اتوماتیک هستند و ضد آب تا عمق 200 متر هستند.

Atlantic Heritage

کالکشن Heritage شامل ساعت‌های کلاسیک و نوستالژیک با طراحی‌های الهام گرفته از ساعت‌های قدیمی است. 

Atlantic Ladies

کالکشن Ladies شامل انواع ساعت‌ زنانه آتلانتیک با طراحی‌های متنوع و زیبا است.

Atlantic Pilot

کالکشن Pilot شامل ساعت‌های خلبانی با طراحی‌های کاربردی و مقاوم است.

Atlantic Military

کالکشن Military شامل ساعت‌های نظامی با طراحی‌های ساده و کاربردی است.

Atlantic Chronograph

کالکشن Chronograph شامل ساعت‌های کرنوگراف با طراحی‌های اسپرت و جذاب است.

Atlantic GMT

کالکشن GMT شامل ساعت‌های دو زمانه با طراحی‌های کاربردی است.

Atlantic Gents

کالکشن Gents شامل انواع ساعت‌ مردانه با طراحی‌های متنوع و زیبا است.

علاوه بر این، برند آتلانتیک انواع ساعت‌ خاص دیگری نیز در قالب کالکشن‌های تولید محدود یا ویژه دارد. این کالکشن‌ها معمولاً بر اساس رویدادهای خاص یا با همکاری با برندهای دیگر تولید می‌شوند.


راهنمای انتخاب و خرید ساعت بند چرمی زنانه از نمایندگی رسمی

گالری ساعت زمردیان


خرید اینترنتی ساعت آتلانتیک

مجموعه زمردیان یکی از معتبرترین فروشندگان ساعت با مناسبترین قیمت ساعت مچی در ایران که نمایندگی رسمی ۱۳ برند معتبر بین المللی از جمله برند آتلانتیک میباشد و ۹۴ نماینده ی فروش و خدمات معتبر در سراسر کشور عزیزمان٬ ایران دارد.

برای خرید ساعت آتلانتیک اصل از گالری ساعت زمردیان، می توانید به صورت حضوری به یکی از شعب این گالری در تهران یا شهرهای دیگر مراجعه کرده و یا جهت خرید آنلاین، به وبسایت گالری ساعت زمردیان مراجعه کنید.

 قیمت ساعت آتلانتیک

در حال حاضر، ساعت‌های آتلانتیک با قیمت‌های زیر 10 میلیون تومان، 10 تا 20 میلیون تومان و بالای 20 میلیون تومان تولید می‌شوند.