نمایش 1–50 از 85 نتیجه

ساعت کاور مدل COA4.05 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل COA4.05: رقصی از تناسب، اصالت و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل COA4.05، تجسمی

ساعت کاور مدل COA3.14 گالری ساعت زمردیان

39,950,000 تومان
ساعت مچی مردانه کاور مدل CoA3.14 رقصی از ظرافت و قدرت ساعت کاور مردانه مدل CoA3.14، تجسمی از ظرافت، قدرت و

ساعت کاور مدل COA3.07 گالری ساعت زمردیان

41,500,000 تومان
ساعت مچی مردانه کاور مدل CoA3.07 تجسمی از ظرافت و قدرت ساعت مچی مردانه کاور مدل CoA3.07، تجسمی از ظرافت،

ساعت کاور مدل CO99.10 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی زنانه کاور مدل Co99.10 رقصی از ظرافت و درخشش ساعت مچی زنانه کاور مدل Co99.10، تجسمی از ظرافت،

ساعت کاور مدل CO99.08 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی زنانه کاور مدل Co99.08 رقصی از ظرافت و نگین‌های درخشان ساعت کاور زنانه مدل Co99.08، تجسمی از ظرافت، درخشش

ساعت کاور مدل CO86.ST2M/SW گالری ساعت زمردیان

19,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO86.ST2M/SW: رقصی از ظرافت، درخشش و نگین‌های سواروسکی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO86.ST2M/SW،

ساعت کاور مدل CO54.ST1M گالری ساعت زمردیان

16,450,000 تومان
ساعت مچی زنانه کاور مدل CO54.ST1M تجسمی از ظرافت و درخشش ساعت مچی زنانه کاور مدل CO54.ST1M، تلفیقی بی‌نظیر از

ساعت کاور مدل CO41.08 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی مردانه کاور مدل CO41.08 تجسمی از ظرافت و قدرت ساعت کاور مردانه مدل CO41.08، شاهکاری از طراحی مدرن، کیفیت

ساعت کاور مدل CO40.05 گالری ساعت زمردیان

22,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO40.05: رقصی از ظرافت و قدرت ساعت مچی مردانه کاور مدل CO40.05، تجسمی از ظرافت و

ساعت کاور مدل CO34.11 گالری ساعت زمردیان

16,750,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO34.11: رقص نور و زمان ساعت کاور مدل CO34.11، انعکاسی از ظرافت و کلاس است که

ساعت کاور مدل CO33.07 گالری ساعت زمردیان

22,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO33.07: رقصی از تناسب و کارایی ساعت کاور مدل CO33.07، تجسمی از تناسب، کارایی و زیبایی

ساعت کاور مدل CO33.06 گالری ساعت زمردیان

22,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO33.06: رقص نور و زمان در تاریکی شب ساعت کاور مدل CO33.06، انعکاسی از ظرافت، قدرت

ساعت کاور مدل CO33.05 گالری ساعت زمردیان

22,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO33.05: رقصی از تناسب و درخشش در گذر زمان ساعت کاور مدل CO33.05، تجسمی از تناسب،

ساعت کاور مدل CO33.04 گالری ساعت زمردیان

22,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO33.04: رقصی از قدرت و ظرافت در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO33.04، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO33.01 گالری ساعت زمردیان

22,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO33.01: رقصی از تناسب و کارایی در تاریکی شب ساعت مچی کاور مدل CO33.01، انعکاسی از

ساعت کاور مدل CO32.ST1M گالری ساعت زمردیان

17,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO32.ST1M: رقصی از ظرافت و اصالت در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO32.ST1M، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO32.BPL8M گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO32.BPL8M: رقصی از تناسب و درخشش در گذر زمان ساعت کاور مدل CO32.BPL8M، انعکاسی از تناسب،

ساعت کاور مدل CO30.BPL1RUB گالری ساعت زمردیان

20,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO30.BPL1RUB: رقصی از قدرت و ظرافت در تاریکی شب ساعت مچی کاور مدل CO30.BPL1RUB، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO29.BI1RUB گالری ساعت زمردیان

20,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO29.BI1RUB: رقصی از تناسب، درخشش و کارایی در گذر زمان ساعت کاور مدل CO29.BI1RUB، انعکاسی از

ساعت کاور مدل CO28.ST2M/CER گالری ساعت زمردیان

19,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO28.ST2M/CER: رقصی از ظرافت و درخشش در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO28.ST2M/CER، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO28.RPL1M/CER گالری ساعت زمردیان

19,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO28.RPL1M/CER: رقصی از تناسب، درخشش و ظرافت در گذر زمان ساعت کاور مدل CO28.RPL1M/CER، انعکاسی از

ساعت کاور مدل CO25.ST1LBK گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO25.ST1LBK: رقصی از تناسب، اصالت و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO25.ST1LBK، تجسمی

ساعت کاور مدل CO2025.12 گالری ساعت زمردیان

15,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO2025.12: رقصی از ظرافت، درخشش و اصالت در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO2025.12، تجسمی

ساعت کاور مدل CO201.15 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO201.15: رقصی از ظرافت، درخشش و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO201.15، تجسمی

ساعت کاور مدل CO201.01 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO201.01: رقصی از ظرافت، درخشش و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO201.01، تجسمی

ساعت کاور مدل CO198.02 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO198.02: رقصی از ظرافت، تناسب و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO198.02، تجسمی

ساعت کاور مدل CO196.07 گالری ساعت زمردیان

21,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO196.07: رقصی از ظرافت، درخشش و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO196.07، تجسمی

ساعت کاور مدل CO196.06 گالری ساعت زمردیان

21,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO196.06: رقصی از ظرافت، رنگ و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO196.06، تجسمی

ساعت کاور مدل CO196.05 گالری ساعت زمردیان

21,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO196.05: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO196.05، تجسمی

ساعت کاور مدل CO195.11 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO195.11: رقصی از ظرافت، تناسب و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO195.11، تجسمی

ساعت کاور مدل CO195.08 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO195.08: رقصی از ظرافت، درخشش و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO195.08، تجسمی

ساعت کاور مدل CO195.07 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO195.07: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO195.07، تجسمی

ساعت کاور مدل CO195.03 گالری ساعت زمردیان

19,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO195.03: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت کاور مدل CO195.03، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO194.08 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO194.08: رقصی از تناسب، اصالت و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO194.08، تجسمی

ساعت کاور مدل CO193.04 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO193.04: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO193.04، تجسمی

ساعت کاور مدل CO193.02 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO193.02: رقصی از ظرافت، نگین و درخشش در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO193.02، تجسمی

ساعت کاور مدل CO19.PL2LWH/SW گالری ساعت زمردیان

16,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO19.PL2LWH/SW: رقصی از ظرافت، درخشش و کارایی در گذر زمان ساعت کاور مدل CO19.PL2LWH/SW، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO186.01 گالری ساعت زمردیان

48,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO186.01: رقصی از تناسب، اصالت و کارایی در گذر زمان ساعت کاور مدل CO186.01، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO178.04 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO178.04: رقصی از ظرافت، نگین و درخشش در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO178.04، تجسمی

ساعت کاور مدل CO178.03 گالری ساعت زمردیان

18,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO178.03: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO178.03، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO178.02 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO178.02: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO178.02، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO174.08 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO174.08: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO174.08، تجسمی

ساعت کاور مدل CO174.07 گالری ساعت زمردیان

18,150,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO174.07: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت کاور مدل CO174.07، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO174.06 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO174.06: رقصی از ظرافت، نگین و کارایی در گذر زمان ساعت کاور مدل CO174.06، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO174.05 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO174.05: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO174.05، تجسمی

ساعت کاور مدل CO169.07 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO169.07: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO169.07، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO169.06 گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO169.06: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت کاور مدل CO169.06، تجسمی از

ساعت کاور مدل CO169.05 گالری ساعت زمردیان

17,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO169.05: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO169.05، تجسمی

ساعت کاور مدل CO167.06 گالری ساعت زمردیان

17,950,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO167.06: رقصی از ظرافت، نگین و تناسب در گذر زمان ساعت مچی کاور مدل CO167.06، تجسمی

ساعت کاور مدل CO166.ST2LBR/SW گالری ساعت زمردیان

18,450,000 تومان
ساعت مچی کاور مدل CO166.ST2LBR/SW: رقصی از ظرافت، تناسب و درخشش در گذر زمان ساعت کاور مدل CO166.ST2LBR/SW، تجسمی از

 ساعت کاور (COVER)

اگر به دنبال خرید ساعت مچی کاور باشید اولین سئوالی که برایتان پیش میاید این است که، ساعت کاور ساخت کجاست؟ ساعت مچی COVER ساخت سوئیس است. این برند در سال 1993 توسط شرکتی سوئیسی با نام INGOLD SA تاسیس شد. شرکت INGOLD SA بیش از 34 سال تجربه در صنعت ساعت سازی دارد.

ساعت های مچی COVER در سوئیس طراحی و ساخته می شوند. این ساعت ها از مواد باکیفیت ساخته شده اند و دارای طراحی و ساخت دقیقی هستند. ساعت کاور سوئیس یک انتخاب عالی برای افرادی است که به دنبال ساعت مچی باکیفیت و قیمت مناسب هستند. این برند طیف گسترده ای از انواع سبک و قیمت ساعت مچی را ارائه می دهد، بنابراین می توانید ساعت مچی مناسب هر سلیقه ای را پیدا کنید.

راهنمای خرید ساعت کاور

هنگام خرید ساعت سوئیسی کاور اصل، باید به ویژگی های آن توجه کنید. برخی از ویژگی های ساعت کاور عبارتند از:

 • موتور: ساعت های مچی کاور از موتورهای کوارتز و اتوماتیک استفاده می کنند. موتورهای کوارتز ارزان تر و دقیق تر هستند، اما موتورهای اتوماتیک با دوام تر و جذاب تر هستند.
 • مقاومت در برابر آب: ساعت های مچی کاور معمولاً دارای مقاومت در برابر آب تا 50 متر هستند. این بدان معناست که می توانید از آنها در فعالیت های روزمره مانند شستن دست ها یا دوش گرفتن استفاده کنید.
 • ویژگی های اضافی: برخی از ساعت های مچی کاور دارای ویژگی های اضافی مانند تاریخ، کرونوگراف، چراغ LED و غیره هستند. اگر به دنبال ساعت خاص با ویژگی های خاص هستید، قبل از خرید آن را بررسی کنید.

جذاب ترین انتخاب ها برای خرید ساعت بند چرمی مردانه با گارانتی معتبر

گالری ساعت زمردیان


نکاتی برای خرید ساعت COVER

در اینجا برخی از نکات برای انتخاب ساعت مردانه و زنانه کاور با توجه به ویژگی های آن آورده شده است:

 • اگر به دنبال ساعت مچی با قیمت مناسب هستید، می توانید از ساعت های مچی کاور با موتور کوارتز استفاده کنید.
 • اگر به دنبال ساعت مچی با دوام تر هستید، می توانید از ساعت های مچی کاور با موتور اتوماتیک استفاده کنید.
 • اگر به دنبال ساعت مچی برای استفاده در فعالیت های آبی هستید، باید ساعت مچی با مقاومت در برابر آب بالایی انتخاب کنید.
 • اگر به دنبال ساعت مچی با ویژگی های خاص هستید، باید ساعت مچی را با توجه به نیازهای خود انتخاب کنید.

زیرمجموعه‌های ساعت کاور

دو زیر مجموعه‌ اصلی ساعت‌ های مچی کاور عبارتند از:

 • زیرمجموعهٔ ترند (Cover Watch – Trend Collection)
 • زیر مجموعهٔ کلاسیک (Cover Watch – Classic Collection)

خرید اینترنتی ساعت کاور

اگر برای خرید به دنبال نمایندگی ساعت کاور در تهران و یا نمایندگی ساعت کاور در ایران هستید، گالری ساعت زمردیان یکی از بزرگترین و معتبرترین فروشگاه های ساعت در ایران است که نمایندگی رسمی ۱۳ برند معتبر بین المللی از جمله برند کاور میباشد و ۹۴ نماینده ی فروش و خدمات معتبر در سراسر کشور عزیزمان٬ ایران دارد.

برای خرید انواع ساعت زنانه و مردانه کاور با گارانتی جهانی از گالری ساعت زمردیان، می توانید حضورا به یکی از شعب این فروشگاه در سراسر کشور مراجعه کرده و یا برای خرید آنلاین، از وبسایت گالری ساعت زمردیان استفاده کنید. این وبسایت طیف گسترده ای از ساعت های کاور را با قیمت های مختلف ارائه می دهد.

قیمت ساعت کاور

ساعت های مچی کاور در مقایسه با سایر برندهای سوئیسی قیمت مناسبی دارند. این امر به دلیل تولید ساعت های مچی کاور در حجم بالا و استفاده از مواد باکیفیت اما مقرون به صرفه است.

تاریخچه ساعت کاور

برند کاور در سال 1999 توسط دو برادر به نام‌های ادوارد و فرانک مولر در شهر ژنو سوئیس تأسیس شد. این دو برادر با هدف تولید ساعت‌های لوکس با قیمت مناسب، فعالیت خود را آغاز کردند.

نام این برند از کلمه فرانسوی “couvrir” به معنی “پوشاندن” گرفته شده است. این نام به قابلیت ضد آب ساعت‌های کاور اشاره دارد.

اولین مجموعه ساعت‌های کاور در سال 1999 با طراحی کلاسیک و موتورهای سوئیسی رونمایی شد. این مجموعه شامل شش مدل مختلف بود که با استقبال خوبی در بازار مواجه شد.

در سال 2002، کاور مجموعه اسپرت خود را با نام C-Sport معرفی کرد. این مجموعه به دلیل طراحی مدرن و قابلیت‌های ورزشی، به سرعت به یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های این برند تبدیل شد.

در سال 2004، کاور مجموعه زنانه خود را با نام C-Lady معرفی کرد. این مجموعه به دلیل طراحی ظریف و استفاده از الماس، به یکی از پرفروش‌ترین مجموعه‌های این برند تبدیل شد.

در سال 2008، کاور مجموعه Complications را معرفی کرد. این مجموعه شامل ساعت‌های پیچیده با موتورهای ساخت خود این برند بود.

در سال 2016، کاور مجموعه Smartwatch را معرفی کرد. این مجموعه شامل ساعت‌های هوشمند با طراحی کلاسیک و ویژگی‌های نوآورانه بود.

امروزه، کاور یکی از برندهای شناخته شده در صنعت ساعت‌سازی سوئیس است. این برند ساعت‌های لوکس با قیمت مناسب و کیفیت بالا تولید می‌کند.

برخی از دستاوردهای مهم کاور:

 • تولید اولین ساعت ضد آب با قیمت زیر 500 یورو
 • تولید اولین ساعت توربیلون با قیمت زیر 5000 یورو
 • برنده شدن چندین جایزه معتبر در صنعت ساعت‌سازی

کاور به نوآوری، کیفیت و ارزش اهمیت می‌دهد. این برند ساعت‌های لوکس را برای افراد با سلیقه‌های مختلف تولید می‌کند.

علاوه بر اطلاعات ذکر شده در لینک، حقایق جالبی درباره برند کاور وجود دارد:

 • ادوارد و فرانک مولر قبل از تأسیس برند کاور، در شرکت‌های معروف ساعت‌سازی مانند رولکس و پتک فیلیپ کار می‌کردند.
 • ساعت‌های کاور در بیش از 50 کشور جهان به فروش می‌رسد.
 • سفیر برند کاور، فوتبالیست مشهور، کریستیانو رونالدو است.

برند کاور به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تنوع محصولات، به انتخابی محبوب برای افراد با سلیقه‌های مختلف تبدیل شده است.


راهنمای انتخاب و خرید ساعت بند چرمی زنانه از نمایندگی رسمی

گالری ساعت زمردیان


ویژگی های ساعت کاور

ساعت های کاور به خاطر ترکیبی از کیفیت، طراحی و قیمت مناسب شناخته شده اند. در اینجا برخی از ویژگی های بارز این ساعت ها آورده شده است:

طراحی:

 • سبک های متنوع: کاور طیف گسترده ای از ساعت ها را در سبک های مختلف از کلاسیک و رسمی تا اسپرت و مدرن ارائه می دهد. این تنوع باعث می شود تا ساعت های کاور برای هر سلیقه ای مناسب باشند.
 • طراحی های زیبا: ساعت های کاور به خاطر طراحی های زیبا و ظریفشان شناخته شده اند. این ساعت ها با جزئیات دقیق و مواد با کیفیت ساخته می شوند و ظاهری شیک و چشم نواز دارند.
 • استفاده از مواد باکیفیت: کاور از مواد باکیفیت مانند فولاد ضد زنگ، چرم اصل و کریستال یاقوت کبود در ساخت ساعت های خود استفاده می کند. این مواد نه تنها به زیبایی ساعت می افزایند، بلکه به دوام و ماندگاری آن نیز کمک می کنند.

عملکرد:

 • موتورهای دقیق: کاور از موتورهای کوارتز و اتوماتیک باکیفیت در ساعت های خود استفاده می کند. این موتورها به خاطر دقت و عملکرد قابل اعتمادشان شناخته شده اند.
 • قابلیت های مختلف: برخی از ساعت های کاور دارای قابلیت های اضافی مانند کرنوگراف، تقویم و نمایشگر ماه هستند. این قابلیت ها به کارایی و جذابیت ساعت می افزایند.
 • مقاومت در برابر آب: بسیاری از ساعت های کاور تا عمق های مختلف در برابر آب مقاوم هستند. این ویژگی آنها را برای استفاده در فعالیت های مختلف مانند شنا و غواصی مناسب می کند.

قیمت:

 • ارزش بالا: ساعت های کاور در مقایسه با سایر برندهای ساعت های لوکس سوئیسی، قیمت های مقرون به صرفه‌تری دارند. با این حال، این به معنای مصالحه در کیفیت نیست. ساعت های کاور هنوز هم از مواد و قطعات باکیفیت ساخته شده اند و عملکردی قابل اعتماد دارند.
 • طیف قیمتی متنوع: کاور طیف وسیعی از ساعت ها را در طیف های قیمتی مختلف ارائه می دهد. این امر باعث می شود تا ساعت های کاور برای افراد با بودجه های مختلف قابل دسترس باشند.

موتور ساعت کاور از چه نوعی است؟

ساعت‌های کاور از دو نوع موتور اصلی استفاده می‌کنند:

موتورهای کوارتز:

 • مزایا:

  • دقت بالا: موتورهای کوارتز به دلیل دقت بسیار بالا شناخته شده‌اند. آنها می‌توانند زمان را با دقت چند ثانیه در سال حفظ کنند.
  • نیاز به نگهداری کم: موتورهای کوارتز به تعمیر و نگهداری کمی نیاز دارند. آنها نیازی به سیم‌کشی یا روغن‌کاری منظم ندارند و عمر باتری آنها طولانی است.
  • قیمت مناسب: موتورهای کوارتز به طور کلی از موتورهای اتوماتیک ارزان‌تر هستند.

موتورهای اتوماتیک:

 • مزایا:

  • حرکت روان ثانیه شمار: موتورهای اتوماتیک حرکتی روان و بدون تیک تاک برای عقربه ثانیه ایجاد می‌کنند.
  • حس لوکس بودن: بسیاری از افراد معتقدند که موتورهای اتوماتیک حس لوکس بودن بیشتری نسبت به موتورهای کوارتز دارند.
  • نیاز به باتری ندارد: موتورهای اتوماتیک با استفاده از حرکت مچ دست کار می‌کنند و نیازی به باتری ندارند.

انتخاب موتور مناسب:

انتخاب موتور مناسب برای شما به نیازها و ترجیحاتتان بستگی دارد. برای مثال اگر به دنبال یک ساعت پسرانه یا دخترانه با دقت بالا و نیاز به نگهداری کم هستید، یک موتور کوارتز انتخاب خوبی است. اگر به دنبال یک ساعت با حس لوکس بودن بیشتر و حرکت روان ثانیه شمار هستید، یک موتور اتوماتیک انتخاب بهتری است.