در حال نمایش 48 نتیجه

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303S5B6 گالری ساعت زمردیان

56,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303S5B6: رقصی از ظرافت و پیچیدگی در قلب اتومات به دنیای ساعت‌های کلاسیک و پیچیده خوش

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303S4NH6 گالری ساعت زمردیان

86,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303S4NH6: رقصی از ظرافت و پیچیدگی در قلب اتومات به دنیای ساعت‌های کلاسیک و پیچیده خوش

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303RMC6B4 گالری ساعت زمردیان

126,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303RMC6B4: سفری در زمان با چاشنی ظرافت و پیچیدگی به دنیای ساعت‌های کلاسیک و مدرن خوش

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303NN5B6 گالری ساعت زمردیان

52,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303NN5B6: رقصی از ظرافت و پیچیدگی در قلب اتومات به دنیای ساعت‌های کلاسیک و پیچیده خوش

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303MV5B4 گالری ساعت زمردیان

48,500,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303MV5B4: رقصی از ظرافت و پیچیدگی در قلب اتومات به دنیای ساعت‌های کلاسیک و پیچیده خوش

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303MPWN1B3B گالری ساعت زمردیان

45,000,000 تومان
ساعت زنانه فردریک کنستانت مدل FC-303MPWN1B3B: رقصی از ظرافت و پیچیدگی در قلب اتومات به دنیای ساعت‌های کلاسیک و پیچیده

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303MC4P5 گالری ساعت زمردیان

56,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303MC4P5: رقصی از ظرافت و پیچیدگی در قلب اتومات به دنیای ساعت‌های کلاسیک و پیچیده خوش

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303LGR5B4 گالری ساعت زمردیان

57,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303LGR5B4: تجسمی از ظرافت و پیچیدگی به دنبال یک ساعت مچی لوکس و چشمگیر هستید که

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303GBRH5B4 گالری ساعت زمردیان

103,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-303GBRH5B4: سفری در دنیای کلاسیک و اسپرت به دنبال یک ساعت مچی خاص و منحصر به

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-287BS5B4 گالری ساعت زمردیان

57,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-287BS5B4: فراتر از یک ساعت هوشمند، همدمی هوشمند برای آقایان امروزی در دنیای پرمشغله امروز، خرید

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-287BG5B4 گالری ساعت زمردیان

57,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-287BG5B4: رقص ظرافت و نوآوری بر مچ دست شما ساعت مردانه Frederique Constant Horological Smartwatch Vitality

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-286LNS3B4 گالری ساعت زمردیان

45,000,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-286LNS3B4: رقصی از ظرافت و اصالت ساعت مچی، فراتر از یک وسیله برای نشان دادن زمان،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-286LGS3B4 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت هوشمند زنانه فردریک کنستانت مدل FC-286LGS3B4: رقصی از ظرافت، اصالت و سلامتی ساعت زنانه هوشمند فردریک کنستانت مدل FC-286LGS3B6،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-286BRGS3B6 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت هوشمند زنانه فردریک کنستانت مدل FC-286BRGS3B6: رقصی از ظرافت، هوشمندی و اصالت ساعت زنانه هوشمند فردریک کنستانت مدل FC-286BRGS3B6،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-285LGS5B4 گالری ساعت زمردیان

46,000,000 تومان
ساعت هوشمند هورلوژیکال فردریک کنستانت – FC-285LGS5B4: رقصی از نور و زمان بر مچ دست شما ساعت مچی FC-285LGS5B4 از

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-282AS5B6 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت هوشمند هورلوژیکال فردریک کنستانت FC-282AS5B6 – رقصی از نور و زمان بر مچ دست شما به دنبال خرید ساعت

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-282AS5B4 گالری ساعت زمردیان

42,000,000 تومان
ساعت هوشمند هورلوژیکال فردریک کنستانت FC-282AS5B4 – رقصی از نور و زمان بر مچ دست شما به دنبال ساعتی هستید

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-281WH3ER6B گالری ساعت زمردیان

39,000,000 تومان
ساعت هوشمند هورلوژیکال فردریک کنستانت FC-281WH3ER6B – نگینی درخشان بر مچ دست شما به دنبال خرید ساعت مچی هستید که

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-281WH3ER2B گالری ساعت زمردیان

39,000,000 تومان
ساعت هوشمند هورلوژیکال فردریک کنستانت FC-281WH3ER2B – رقصی از نور و زمان بر مچ دست شما به دنبال ساعتی هستید

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-252SS5B6 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت فردریک کنستانت مدل FC-252SS5B6 زمان، همگام با شما در سراسر دنیا جهانگرد هستید و به ساعتی نیاز دارید که

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-252NS5B6 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
Frederique Constant Classics GMT Quartz (FC-252NS5B6): تسخیرکننده دنیای زمان با ظرافت تصور کنید دنیایی را که در آن، پیگیری زمان

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-245N4S6 گالری ساعت زمردیان

36,500,000 تومان
ظرافت و زیبایی در قلب زمان ساعت مچی زنانه فردریک کنستانت مدل FC-245N4S6، تجسمی از ظرافت، زیبایی و کیفیت سوئیسی

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-245M5S5 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-245M5S5 آمیخته‌ای از ظرافت و پیچیدگی ساعت فردریک کنستانت مدل FC-245M5S5، با طراحی کلاسیک و

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-245M4S5 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-245M4S5 درخشش طلوعی دوباره ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-245M4S5، با ترکیب هنرمندانه‌ی استیل و

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-235M4S4 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-235M4S4 سادگی، رمز جاودانگی ساعت فردریک کنستانت مدل FC-235M4S4، با طراحی مینیمالیستی و ظریف، تجسمی

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-235M1S6 گالری ساعت زمردیان

35,000,000 تومان
ساعت مچی زنانه فردریک کنستانت مدل FC-235M1S6 ظرافت در گذر زمان ساعت زنانه فردریک کنستانت مدل FC-235M1S6، با طراحی ظریف

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-235M1S4 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت مچی زنانه فردریک کنستانت مدل FC-235M1S4 نغمه‌ای از ظرافت و لطافت ساعت فردریک کنستانت زنانه مدل FC-235M1S4، با ترکیب

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-220V5S5B گالری ساعت زمردیان

45,500,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC220V5S5B سادگی، رمز جاودانگی ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC220V5S5B، با طراحی مینیمالیستی و ظریف،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-220NG4S6 گالری ساعت زمردیان

40,000,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-220NG4S6 رقص نور و زمان ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-220NG4S6، با ترکیب هنرمندانه‌ی استیل

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-220MS3B4 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-220MS3B4 Classics ترنم ظرافت و کلاس ساعت فردریک کنستانت مدل FC-220MS3B4 Classics، با تلفیق هنرمندانه‌ی

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-220MB3B4 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-220MB3B4 Classics رقص نور و سایه ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-220MB3B4 Classics، با ترکیب

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-209MC5TC6 گالری ساعت زمردیان

37,000,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-209MC5TC6 نغمه‌ای از ظرافت و کارایی ساعت فردریک کنستانت مدل FC-209MC5TC6، با ترکیب هنرمندانه‌ی استیل

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-200WHD1ER36B گالری ساعت زمردیان

53,000,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-200WHD1ER36B Classics Delight ظرافتی جاودانه در گذر زمان ساعت فردریک کنستانت مدل FC-200WHD1ER36B Classics Delight،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-200WA1ER6B گالری ساعت زمردیان

39,900,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-200WA1ER6B Classics Delight تجلی درخشش و کارایی در گذر زمان ساعت فردریک کنستانت مدل FC-200WA1ER6B

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-200RS5S35 گالری ساعت زمردیان

25,300,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل FC-200RS5S35 Slimline ظرافت و کارایی در قلب زمان ساعت فردریک کنستانت مدل FC-200RS5S35 Slimline، با

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-200MCS5B گالری ساعت زمردیان

42,500,000 تومان
ساعت مچی فردریک کنستانت مدل Slimline Mini FC-200MCS5B درخشش ظرافت در گذر زمان ساعت فردریک کنستانت زنانه مدل Slimline Mini FC-200MCS5B،

ساعت فردریک کنستانت مدل FC-200M1ER3B گالری ساعت زمردیان

43,500,000 تومان
ساعت مچی زنانه فردریک کنستانت مدل Classics Delight FC-200M1ER3B درخشش ترکیب فلزات گرانبها ساعت فردریک کنستانت زنانه مدل Classics Delight

ساعت فردریک کنستانت (Frederique constant)

ساعت فردریک کنستانت ساخت کجاست؟ فردریک کنستانت یک برند ساعت سازی لوکس سوئیسی است که در سال 1888 توسط فردریک کنستانت تاسیس شد. این برند ساعت سوئیسی به خاطر ساعت های باکیفیت شناخته شده است و دارای تاریخچه ای طولانی و درخشان است که محصولات آن در سراسر جهان محبوب هستند.

راهنمای خرید ساعت فردریک کنستانت

اولین قدم در انتخاب و خرید ساعت مچی فردریک کنستانت، تعیین بودجه است. ساعت‌های فردریک کنستانت در رده‌های قیمتی مختلفی از حدود ۳۰۰ دلار تا چند هزار دلار تولید می‌شوند. بنابراین، مهم است که قبل از شروع خرید، بودجه خود را مشخص کنید.

ساعت‌ فردریک کنستانت زنانه و مردانه در انواع مختلفی از جمله کلاسیک، اسپرت، و کرونوگراف تولید می‌شوند. بنابراین، مهم است که قبل از خرید، سبک ساعت موردنظر خود را مشخص کنید.

 • اگر به دنبال یک ساعت کلاسیک هستید، می‌توانید یکی از مدل‌های Slimline یا Highlife را انتخاب کنید. این مدل‌ها دارای طراحی‌های ساده و ظریف هستند و برای استفاده روزانه مناسب هستند.
 • اگر به دنبال یک ساعت اسپرت هستید، می‌توانید یکی از مدل‌های Manufacture یا Heart Beat را انتخاب کنید. این مدل‌ها دارای طراحی‌های مدرن و اسپرت هستند و برای استفاده در فعالیت‌های روزمره مناسب هستند.
 • اگر به دنبال یک ساعت خاص کرونوگراف هستید، می‌توانید یکی از مدل‌های Manufacture Chronograph یا Slimline Chronograph را انتخاب کنید. این مدل‌ها دارای قابلیت اندازه‌گیری زمان هستند و برای استفاده در ورزش و فعالیت‌های حرفه‌ای مناسب هستند.

جذاب ترین انتخاب ها برای خرید ساعت بند چرمی مردانه با گارانتی معتبر

گالری ساعت زمردیان


فناوری های منحصر به فرد برند فردریک کنستانت

مجموعه فردریک کنستانت طیف گسترده‌ای از انواع ساعت‌ مردانه و زنانه و ساعت پسرانه و دخترانه را برای انواع سلیقه‌ها ارائه می‌دهد. در ادامه به برخی از فناوری‌های منحصر به فرد و ویژگی‌های کلیدی این ساعت‌ها اشاره می‌کنیم:

 • موتورهای ساخت کمپانی (Manufacture): علاوه بر موتورهای باکیفیت ETA، فردریک کنستانت طیف وسیعی از موتورهای ساخت خود را نیز تولید می‌کند. این موتورها که با نام “Manufacture” در نام مدل‌ها مشخص می‌شوند، از دقت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و در عین حال قیمت مناسبی دارند.
 • قلب تپنده (Heart Beat): این فناوری که در سال 2001 معرفی شد، با نمایش ترازو (Balance Wheel) در نمای روبرو، به یکی از امضاهای طراحی فردریک کنستانت تبدیل شده است.
 • چرخ خلاص‌کننده سیلیکونی (Silicon Escapement Wheel): این فناوری که برای اولین بار توسط فردریک کنستانت در سال 2007 به کار گرفته شد، اصطکاک را به حداقل رسانده و دقت و طول عمر ساعت را افزایش می‌دهد.
 • توربیلون (Tourbillon): فردریک کنستانت در سال 2008 از معدود برندهایی بود که موفق به تولید توربیلون با چرخ خلاص‌کننده سیلیکونی شد. این شاهکار مهندسی، دقت ساعت را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
 • عملکرد زمان جهانی (Worldtimer): این اختراع کاربردی به شما امکان می‌دهد تا به سادگی و تنها با تنظیم تاج، زمان 24 شهر مختلف دنیا را بر روی ساعت خود مشاهده کنید.

مجموعه ساعت‌های فردریک کنستانت شامل طیف وسیعی از مدل‌های کلاسیک، رسمی، اسپرت و زنانه می‌شود. این ساعت‌ها از مواد با کیفیتی همچون فولاد ضد زنگ، طلای رز، چرم اصل و کریستال یاقوت کبود ساخته شده‌اند.

فردریک کنستانت با داشتن شبکه گسترده‌ای از نمایندگی‌های مجاز در بیش از 100 کشور دنیا، اصالت ساعت‌های سوئیسی را با قیمتی مناسب به دوستداران کمال در سراسر جهان عرضه می‌کند

ویژگی‌های ساعت فردریک کنستانت

برخی از ویژگی‌های انحصاری خاص ساعت‌های Frederique constant به شرح زیر است:

 • سیستم‌های کوکینگ اتوماتیک جدید
 • فنآوری‌های جدید ساخت ساعت
 • همکاری با هنرمندان و طراحان معروف

مزایای ساعت فردریک کنستانت

مزیت
کیفیت ساخت بالا: ساعت‌های فردریک کنستانت در کارخانه‌ای در ژنو، سوئیس با استفاده از مواد و قطعات باکیفیت تولید می‌شوند. این امر به آنها دوام و اطمینان‌پذیری بالایی می‌دهد.
طراحی‌های کلاسیک و زیبا: ساعت‌های فردریک کنستانت طیف گسترده‌ای از طراحی‌ها را برای انتخاب ارائه می‌کنند، از ساعت‌های شیک و روزمره تا ساعت‌های رسمی و مجلل.
قیمت مناسب: ساعت‌های فردریک کنستانت در مقایسه با سایر برندهای ساعت‌های لوکس سوئیسی، قیمت مناسبی دارند.
حرکت‌های کوارتز و اتوماتیک: ساعت‌های فردریک کنستانت با طیف گسترده‌ای از موتورهای کوارتز و اتوماتیک موجود هستند.
ویژگی‌ها و پیچیدگی‌ها: برخی از مدل‌های ساعت فردریک کنستانت دارای ویژگی‌ها و پیچیدگی‌هایی مانند کرنوگراف، توربیلون و تقویم دائمی هستند.
ارزش ماندگار: ساعت‌های فردریک کنستانت به دلیل کیفیت ساخت بالا و طراحی‌های کلاسیک، ارزش ماندگاری بالایی دارند.

زیر مجموعه های ساعت فردریک کنستانت

برند فردریک کنستانت دارای زیرمجموعه‌های متنوعی است که هر کدام ویژگی‌ها و طراحی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند. در اینجا برخی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های ساعت مردانه و زنانه فردریک کنستانت آورده شده است:

Manufacture

زیرمجموعه Manufacture شامل ساعت‌های لوکس و پیچیده فردریک کنستانت است. این ساعت‌ها معمولاً دارای موتورهای مکانیکی ساخته شده توسط خود فردریک کنستانت هستند و از ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند کرونوگراف، تقویم دائمی و نمایشگر ماه کامل برخوردارند.

Classics

زیرمجموعه Classics شامل ساعت‌های کلاسیک و جذاب فردریک کنستانت است. این ساعت‌ها معمولاً دارای طراحی‌های ساده و مینیمال هستند که بر زیبایی و ظرافت ساعت تأکید می‌کنند.

Slimline

زیرمجموعه Slimline شامل انواع ساعت‌ زنانه فردریک کنستانت است. این ساعت‌ها معمولاً دارای طراحی‌های ظریف و زنانه هستند.

علاوه بر این زیرمجموعه‌ها، Frederique constant کالکشن‌های دیگری نیز دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.


راهنمای انتخاب و خرید ساعت بند چرمی زنانه از نمایندگی رسمی

گالری ساعت زمردیان


خرید اینترنتی ساعت فردریک کنستانت

گالری ساعت زمردیان یکی از معتبرترین نمایندگی‌های فروش ساعت در ایران است که نمایندگی رسمی ۱۳ برند معتبر بین المللی از جمله برند فردریک کنستانت را دارا میباشد و ۹۴ نماینده ی فروش و خدمات معتبر در سراسر کشور عزیزمان٬ ایران دارد.

برای خرید حضوری از نمایندگی ساعت فردریک کنستانت، می‌توانید به یکی از شعب این گالری مراجعه کنید و انواع ساعت‌های فردریک کنستانت را در رده‌های مختلف از نظر قیمت ساعت مچی مشاهده و بررسی نمایید

و برای خرید اینترنتی ساعت فردریک کنستانت، کافی است به وبسایت گالری ساعت زمردیان مراجعه کنید و ساعت موردنظر خود را انتخاب کنید. پس از انتخاب ساعت، می‌توانید مشخصات فنی آن را بررسی کنید و در صورت تمایل، آن را خریداری نمایید.

قیمت ساعت فردریک کنستانت

ساعت های فردریک کنستانت در رده های قیمتی مختلفی از حدود ۳۰۰ دلار تا چند هزار دلار تولید می شوند.

تاریخچه برند ساعت فردریک کنستانت

فردریک کنستانت یک برند ساعت‌سازی سوئیسی است که در سال 1988 توسط پیتر استاس و همسرش آلتا بکس-استاس تأسیس شد. این زوج با هدف تولید ساعت‌های لوکس با قیمت مناسب، فعالیت خود را آغاز کردند.

پیتر استاس و همسرش آلتا بکس-استاس موسسین برند ساعت فردریک کنستانت

پیتر استاس و همسرش آلتا بکس-استاس موسسین برند ساعت فردریک کنستانت

نام این برند از نام پدربزرگ و مادربزرگ پیتر و آلتا گرفته شده است. فردریک شرینر یک تولید کننده صفحه ساعت بود و کنستانت استاس بنیانگذار یک شرکت تولید ساعت در سال 1904 بود.

اولین مجموعه ساعت‌های فردریک کنستانت در سال 1988 با موتورهای سوئیسی و مونتاژ در ژنو رونمایی شد. این مجموعه شامل شش مدل مختلف بود که با استقبال خوبی در بازار مواجه شد.

در سال 1994، فردریک کنستانت اولین مجموعه خودکار خود را با نام Heart Beat معرفی کرد. این مجموعه به دلیل طراحی زیبا و موتور اتوماتیک با کیفیت، به سرعت به یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های این برند تبدیل شد.

در سال 2002، فردریک کنستانت برند آلپینا را خریداری کرد. آلپینا یک برند ساعت‌سازی سوئیسی با سابقه بیش از 130 سال در تولید ساعت‌های ورزشی است.

در سال 2004، فردریک کنستانت مجموعه Classics Index Automatic را معرفی کرد. این مجموعه به دلیل طراحی کلاسیک و قیمت مناسب، به یکی از پرفروش‌ترین مجموعه‌های این برند تبدیل شد.

در سال 2008، فردریک کنستانت مجموعه Manufacture را معرفی کرد. این مجموعه شامل ساعت‌های پیچیده با موتورهای ساخت خود این برند بود.

در سال 2016، فردریک کنستانت مجموعه Horological Smartwatch را معرفی کرد. این مجموعه شامل ساعت‌های هوشمند با طراحی کلاسیک و ویژگی‌های نوآورانه بود.

امروزه، فردریک کنستانت یکی از برندهای شناخته شده در صنعت ساعت‌سازی سوئیس است. این برند ساعت‌های لوکس با قیمت مناسب و کیفیت بالا تولید می‌کند.

برخی از دستاوردهای مهم فردریک کنستانت:

 • تولید اولین ساعت اتوماتیک با قیمت زیر 1000 یورو
 • تولید اولین ساعت توربیلون با قیمت زیر 10000 یورو
 • برنده شدن چندین جایزه معتبر در صنعت ساعت‌سازی

فردریک کنستانت به نوآوری، کیفیت و ارزش اهمیت می‌دهد. این برند ساعت‌های لوکس را برای افراد با سلیقه‌های مختلف تولید می‌کند.